Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczących poniższego tematu. Po ich przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć), NASTĘPNIE ZROBIĆ ZDJĘCIE UZUPEŁNIONEGO ĆWICZENIA I PRZESŁAĆ POD NIZEJ PODANY ADRES E-MAIL.
W temacie e-maila koniecznie musicie wpisać imię i nazwisko oraz klasę.

 

Lekcja                                                                                               

Temat: Cechy populacji.

  1. Jaki jest związek między populacją a gatunkiem?
  2. Przedstaw zależność między liczebnością a zagęszczeniem populacji.
  3. Jakie cechy populacji wpływają na jej liczebność i zagęszczenie?
  4. Wymień typy rozmieszczenia organizmów.
  5. Zdefiniuj pojęcia struktura płciowa i wiekowa populacji.
  6. Wyjaśnij sposób odczytywania i analizowania danych z piramid wieku.
  7. Jak obliczamy zagęszczenia populacji?

 

Podręcznik str. 87 – 92, ćw. nr 2.

Temat oraz punkty od 1 do 7 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 7 uczniowie mogą odpowiedzieć ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie. Zadania te nie są obowiązkowe.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów i wątpliwości piszcie do mnie, postaram się pomóc. Podaję e-mail do kontaktów: biologia.szlichtyngowa@interia.pl

W temacie e-maila koniecznie musicie wpisać imię i nazwisko oraz klasę.

 

Dodatkowym (nie obowiązkowym) wsparciem do zrozumienia i przyswojenia treści lekcji może być Platforma Edukacyjna MEN – epodręczniki.pl.

Po wejściu na stronę wybieramy w dziale „KSZTAŁCENIE OGÓLNE” – „SZLOŁA PODSTAWOWA”,  dalej wyszukujemy przedmiot „BIOLOGIA”. Spośród wyświetlonych tematów wybieramy ten, który nas interesuje.