przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć). NASTĘPNIE ZROBIĆ ZDJĘCIE UZUPEŁNIONEGO ĆWICZENIA I PRZESŁAĆ POD NIŻEJ PODANY ADRES E-MAIL.
W temacie e-maila koniecznie musicie wpisać imię i nazwisko oraz klasę.

 

Lekcja 

Temat: Płazy – kręgowce wodno-lądowe.

  1. Wymień miejsca, gdzie bytują płazy.
  2. Jakie znasz sposoby przystosowania się płazów do życia w wodzie i na lądzie?
  3. Jak oddychają płazy?
  4. Na czym polega zapłodnienie zewnętrzne u płazów?
  5. Jak przebiega rozwój złożony u płazów?

 

Podręcznik str. 93 – 96, ćw. nr 3.

 

Temat oraz punkty od 1 do 5 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 5 uczniowie mogą odpowiedzieć ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie. Zadania te nie są obowiązkowe.

W przypadku jakichkolwiek problemów i wątpliwości piszcie do mnie, postaram się pomóc. Podaję e-mail do kontaktów: biologia.szlichtyngowa@interia.pl

W temacie e-maila koniecznie musicie wpisać imię i nazwisko oraz klasę.

 

Dodatkowym (nie obowiązkowym) wsparciem do zrozumienia i przyswojenia treści lekcji może być Platforma Edukacyjna MEN – epodręczniki.pl.

Po wejściu na stronę wybieramy w dziale „KSZTAŁCENIE OGÓLNE” – „SZKOŁA PODSTAWOWA”,  dalej wyszukujemy przedmiot „BIOLOGIA”. Spośród wyświetlonych tematów wybieramy ten, który nas interesuje.