Kochani Uczniowie, na wstępie ogromne pozdrowienia dla całej naszej klasy oraz Pani Wychowawczyni J A teraz : ,, DO DZIEŁA ! ” :

 

Temat: Kompozycja centralna. Proszę o przeczytanie ze zrozumieniem krótkiego tematu – podręcznik str. 44 – 46.  Następnie jako formę notatki proszę w zeszycie (lub na kartce) udzielić pisemnej odpowiedzi na poniższe pytania:

 

  • Czym jest KOMPOZYCJA ?
  • Jakie są rodzaje KOMPOZYCJI ? (wymienić wszystkie)
  • Czym jest KOMPOZYCJA CENTRALNA ? ( i co ją wyróżnia ?)
  • Co to jest AKCENT PLASTYCZNY ?

 

Oczywiście, bardzo proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie go na mój adres e-mail mgrdajana.lewandowska@gmail.com – PROSZĘ RÓWNIEŻ O WYKONANIE (NA OCENĘ 🙂  ZADANIA  PLASTYCZNEGO Z ZAŁĄCZONEJ PONIŻEJ KARTY PRACY DOTYCZĄCEJ KOMPOZYCJI CENTRALNEJ . (również zrobić zdjęcie i przesłać na mój email )

 

Temat: Kompozycja symetryczna i asymetryczna. Proszę o zapoznanie się z powyższym tematem – podręcznik str. 47 – 48. I tak samo jak poprzednio, proszę o wykonanie notatki udzielając odpowiedzi w zeszycie (lub na kartce) na poniższe pytania:

 

  • Co to jest KOMPOZYCJA SYMETRYCZNA ?
  • Co to jest KOMPOZYCJA ASYMETRYCZNA ?

 

Oczywiście, bardzo proszę o zrobienie zdjęcia i przesłanie go na mój adres e-mail mgrdajana.lewandowska@gmail.com – PROSZĘ RÓWNIEŻ O WYKONANIE (NA OCENĘ 🙂  PRACY  PLASTYCZNEJ Z DWÓCH ZAŁĄCZONYCH  PONIŻEJ KART DOTYCZĄCYCH  KOMPOZYCJI SYMETRYCZNEJ (MOŻLIWOŚĆ WYBORU ) . (również zrobić zdjęcie i przesłać na mój email )

 

Temat: Kompozycja otwarta i zamknięta. Napisz w zeszycie, po przeczytaniu tematu z podręcznika s. 50 – 51 notatkę – odpowiadając na poniższe pytania:

 

  • Co to jest KOMPOZYCJA OTWARTA ?
  • Co to jest KOMPOZYCJA ZAMKNIĘTA ?

 

I JAKO PRACĘ PLASTYCZNĄ WYKONAJ PROSZĘ PIĘKNĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ – według własnego pomysłu, użyj swojej wyobraźni i prześlij zdjęcie, zarówno notatki, jak i wykonanej pracy 😉

 

Pozdrawiam Dajana Lewandowska