KOCHANI UCZNIOWIE !     klasy 8a i  8b

Przesyłam Wam materiały do samodzielnego opracowania tematów z chemii.

Temat: Wzory i nazwy węglowodorów.                                                                data: 23.03.2020r.

Notatka po przeczytaniu tematu z podręcznika str.103- 106

1.Co to są Alkany?  – podręcznik str.103

2.Wzory i nazwy 10 – węglowodorów- załącznik 1  przepisać do zeszytu notatkę graficzną.

( można wydrukować i wkleić)

3.Wyjaśnij, co to jest szereg homologiczny.   ( Podręcznik str.107)

4.Podaj definicję wzoru półstrukturalnego i grupowego.  ( Podręcznik str.107 )

Zadanie domowe

Zadanie 1,2,3,4, str.107

Nauczę się nowych treści z lekcji.

Wszystko zapisujemy w zeszycie przedmiotowym J

CHEMIA 8.1- ALKANY WZORY

 

Temat:  Właściwości metanu i etanu.                                                                           data: 24.03.2020r.

Notatka po przeczytaniu tematu z podręcznika str.108- 112

1.Właściwości metanu i etanu- załącznik 2  przepisać do zeszytu notatkę graficzną.( można wydrukować i wkleić)

  1. Wyjaśnij, co to jest spalanie całkowite i niecałkowite węglowodorów. . ( Podręcznik str.112 )

Zadanie domowe

Nauczę się nowych treści z lekcji.

CHEMIA 8.2 METAN i ETAN