KOCHANI   UCZNIOWIE!   klasy 7a i  7b

Przesyłam Wam materiały do samodzielnego opracowania tematów z chemii.

Temat: Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowy.     

 data: 23.03.2020r. data: 24.03.2020r.      2 godziny lekcyjne                                                                                                                                                                                                                                              

 Po przeczytaniu tematu z podręcznika str.100- 105

1.Uzupełnij w ćwiczeniach str. 59- 61    Ćw. od 37 do 44.

  1. Wypełnij załącznik nr.1 ( można narysować w zeszycie i uzupełnić )

Zadanie domowe

Nauczę się nowych treści z lekcji.

Temat zrealizować do 25. 03. 2020r. i przesłać na e-mail :  piotragata205@gmail.com

POLECAM STRONĘ:  YouTube  #15 chemia- układ okresowy pierwiastków ( część druga) + rysowanie modelu atomu