Informacja dla uczniów klasy 5a – biologia

Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć).

Temat: Tkanki roślinne. 

 1. Wymień rodzaje tkanek roślinnych.
 2. Przedstaw związek budowy tkanek roślinnych z pełnionymi przez nie funkcjami.
 3. Wskaż miejsca występowania poszczególnych tkanek
  w roślinie.

Podręcznik str. 93 – 97, ćw. nr 1.

 Temat, punkty 1,2,3 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1,2,3 uczniowie odpowiedzieć mogą ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie.

 Dodatkowo uczniowie mogą również wykonać (ustnie lub sporządzając notatkę w zeszycie) ćwiczenia 1,2,3,4 z podręcznika na stronie 97.

 

Informacja dla uczniów klasy 5b – biologia

 Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanek w podręczniku dotyczących poniższego tematu. Po ich przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć).

 Temat: Korzeń – organ podziemny rośliny. Pęd. Budowa
i funkcje łodygi.
                                                                                            

 1. Przedstaw funkcje i budowę korzenia.
 2. Wyjaśnij, na czym polega związek budowy korzenia z jego funkcjami?
 3. Podaj przykłady modyfikacji korzeni i ich adaptacji do środowiska życia rośliny.
 4. Przedstaw budowę i funkcje łodygi.
 5. Jaka jest różnica między pędem a łodygą?
 6. Czy istnieje związek modyfikacji łodygi ze środowiskiem jej życia?
 7. Podaj przykłady modyfikacji łodygi.

Podręcznik str. 98 – 105, ćw. nr 2 i 3.

 Temat, punkty od 1 do 7 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 7 uczniowie odpowiedzieć mogą ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie.

 Dodatkowo uczniowie mogą również wykonać (ustnie lub sporządzając notatkę w zeszycie) ćwiczenia 1,2,3,4 z podręcznika na stronie 101 oraz 1,2,3 ze strony 105.

 

Informacja dla uczniów klasy 6a – biologia

 Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po ich przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć). 

Temat: Ryby – kręgowce środowisk wodnych. 

 1. Wskaż zależności między budową ryb a środowiskiem ich życia.
 2. Wyjaśnij, czym jest zmiennocieplność.
 3. Wyjaśnij, na czym polega wymiana gazowa u ryb.
 4. Opisz, jak rozmnażają się ryby jajorodne?

Podręcznik str. 83 – 86, ćw. nr 1.

Temat, punkty od 1 do 4 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 4 uczniowie odpowiedzieć mogą ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie.

 Dodatkowo uczniowie mogą również wykonać (ustnie lub sporządzając notatkę w zeszycie) ćwiczenia 1,2,3 z podręcznika na stronie 86.

 

Informacja dla uczniów klasy 6b – biologia

 Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć).

 Temat: Przegląd i znaczenie ryb.

 1. Przedstaw związek między budową ciała ryb a zajmowanym siedliskiem i trybem życia.
 2. Jak ryby zdobywają pokarm?
 3. Przedstaw znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka.
 4. Uzasadnij konieczność ochrony ryb morskich i słodkowodnych

Podręcznik str. 87 – 92, ćw. nr 2.

 Temat, punkty od 1 do 4 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 4 uczniowie odpowiedzieć mogą ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie.

 Dodatkowo uczniowie mogą również wykonać (ustnie lub sporządzając notatkę w zeszycie) ćwiczenia 1,2,3,4 z podręcznika na stronie 92.

 

Informacja dla uczniów klasy 7a – biologia

 Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć).

Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.

 1. Przedstaw znaczenie higieny w profilaktyce chorób układu wydalniczego.
 2. Podaj przykłady chorób układu wydalniczego.
 3. Wyjaśnij, czym jest dializa?

 Podręcznik str. 157 – 160, ćw. nr 2.

 Temat, punkty od 1 do 3 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 3 uczniowie odpowiedzieć mogą ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie.

 Dodatkowo uczniowie mogą również wykonać (ustnie lub sporządzając notatkę w zeszycie) ćwiczenia 1,2,3,4 z podręcznika na stronie 156.

 

Informacja dla uczniów klasy 7b – biologia

 Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć).

Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego. 

 1. Przedstaw znaczenie higieny w profilaktyce chorób układu wydalniczego.
 2. Podaj przykłady chorób układu wydalniczego.
 3. Wyjaśnij, czym jest dializa?

 Podręcznik str. 157 – 160, ćw. nr 2.

 Temat, punkty od 1 do 3 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 3 uczniowie odpowiedzieć mogą ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie.

 Dodatkowo uczniowie mogą również wykonać (ustnie lub sporządzając notatkę w zeszycie) ćwiczenia 1,2,3,4 z podręcznika na stronie 156.

 

Informacja dla uczniów klasy 8a – biologia

 Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć).

Temat: Organizm a środowisko.

 1. Wyjaśnij, czym zajmuje się ekologia.
 2. Wyjaśnij, czym różni się nisza ekologiczna od siedliska.
 3. Przedstaw zależności między czynnikami środowiska a występowaniem gatunków.
 4. Wyjaśnij, czym są gatunki wskaźnikowe. Podaj przykłady ich zastosowania.

Podręcznik str. 79 – 86, ćw. nr 1.

 Temat, punkty od 1 do 4 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 4 uczniowie odpowiedzieć mogą ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie.

 Dodatkowo uczniowie mogą również wykonać (ustnie lub sporządzając notatkę w zeszycie) ćwiczenia 1,2,3,4,5 z podręcznika na stronie 86.

 

Informacja dla uczniów klasy 8b – biologia

 Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć).

Temat: Organizm a środowisko.

 1. Wyjaśnij, czym zajmuje się ekologia.
 2. Wyjaśnij, czym różni się nisza ekologiczna od siedliska.
 3. Przedstaw zależności między czynnikami środowiska a występowaniem gatunków.
 4. Wyjaśnij, czym są gatunki wskaźnikowe. Podaj przykłady ich zastosowania.

Podręcznik str. 79 – 86, ćw. nr 1.

 Temat, punkty od 1 do 4 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 4 uczniowie odpowiedzieć mogą ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie.

 Dodatkowo uczniowie mogą również wykonać (ustnie lub sporządzając notatkę w zeszycie) ćwiczenia 1,2,3,4,5 z podręcznika na stronie 86.

Pozdrawiam. Bogumiła Postek