W związku z tym, że pani I. Grycz jest nadal na zwolnieniu lekarskim, Pan Dyrektor zobowiązał mnie – Elżbietę Moskalewicz – na czas kwarantanny przejąć jej obowiązki nauczyciela pierwszego kontaktu. W razie pytań, problemów itp. Uczniowie i Rodzice mogą kontaktować się ze mną. Jestem dostępna pod numerem telefonu: 65 5492738 oraz pod mailem: mosel05@interia.pl

Pozdrawiam serdecznie,

Elżbieta Moskalewicz