ZADANIA ROZWIĄZAĆ W ZESZYTACH DODATKOWYCH.

Wykonanie zadań będzie sprawdzone po powrocie do szkoły.