WAŻNE – POWTÓRZYĆ: (wiedza będzie sprawdzana po powrocie do szkoły)

  1. RODZAJE KĄTÓW (ostry, prosty, rozwarty, półpełny, wklęsły, pełny, kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadajace i naprzemianległe) – umieć narysować, określić ile ma stopni
  2. RODZAJE TRÓJKĄTÓW (podział ze względu na boki i kąty) – umieć narysować poszczególne trójkąty i ich wysokości, oznaczyć boki i kąty, znać ich własności
  3. RODZAJE CZWOROKĄTÓW (prostokat, kwadrat, równoległobok, romb, trapez) – umieć narysować poszczególne tczworokąty i ich wysokości, oznaczyć boki i kąty, znać ich własności
  4. WZORY NA POLE I OBWÓD FIGUR (trójkat, prostokat, kwadrat, równoległobok, romb i trapez)

Wszystkie materiały do powtórki są w zeszycie i podręczniku.   Powodzenia!

ZADANIA DO ZROBIENIA W ZESZYCIE:

Zad. 6, 7/9     8,9/10  (poniedziałek – wtorek)

zad. czy już umiem?/20 (czwartek)

zad. czy już umiem?/30 (piatek)

zad. 5, 6/36 (do obu zadań zrobić rysunki pomocnicze) (poniedziałek)

zad. czy już umiem? /38 (wtorek)

zad. 1/43   3/44  (sroda)