Witam kl. ósmeJ

Na początek przypomnijcie sobie z ostatnich lekcji, czym była żelazna kurtyna i zimna wojna? Mam nadzieję ,że większość Was zna odpowiedźJ

Żelazna kurtyna to określenie podziału politycznego, jaki nastąpił w Europie po II wojnie światowej na mocy postanowień konferencji w Jałcie w 1945 roku. Wówczas to bowiem Wielka Trójka (Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Roosevelt) spowodowała, że kraje Europy wschodniej (w tym Polska) utraciły suwerenność i znalazły się pod zwierzchnictwem Związku Radzieckiego.

Zimna wojna – umowna nazwa (trwającego w latach 1947–1991) stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy blokiem wschodnim, czyli ZSRR i jego państwami satelickimi skupionymi od 1955 roku w Układzie Warszawskim i państwami pozaeuropejskimi sprzymierzonymi z ZSRR, a blokiem zachodnim.

Teraz obejrzycie sobie prezentację: Za żelazną kurtyną

https://notatkizlekcji.pl/historia/za_zelazna_kurtyna.html

  1. Odwilż w bloku wschodnim.

5 marca 1953 r. zmarł Józef Stalin. Nowe władze ograniczyły terror, ograniczono rozwój przemysłu ciężkiego, zwiększono nakłady na rolnictwo i przemysł konsumpcyjny. Przemiany te zyskały miano ,,odwilży”. Po usunięciu Berii I sekretarzem KPZR został Nikita Chruszczow, który zmierzał do zastąpienia stalinowskiego, totalitarnego modelu państwa mniej brutalnym systemem.

W 1956 roku odbył się w Moskwie XX Zjazd KPZR. Na tajnym posiedzeniu Chruszczow wygłosił referat, w którym potępił samego Stalina.

 

23 października 1956 wybuchło na Węgrzech powstanie, nazywane dziś rewolucją 1956 roku. Było ono dla Węgrów próbą zdobycia wolności i wyrwania się spod sowieckiej dominacji.

Obejrzyj prezentacje: https://www.youtube.com/watch?v=16TLz5QpdYw

Jak zauważyliście, powstanie węgierskie było próbą wyrwania się spod władzy Związku Radzieckiego, a skończyło się dla Węgrów tragicznie. Zostało ono krwawo stłumione.

Na podstawie filmiku i podręcznika odpowiedz na pytania.

Kiedy miało miejsce powstanie, dokładny zakres czasowy.

Jakie były przyczyny wybuchu powstania.

Jak nazywał się bohater Węgier, reformator, który wprowadził demokratyczne zmiany kraju, przepłacił to życiem. Został powieszony przez Sowietów.

Skutki powstania.

Te 5 pytań proszę opracować na podstawie filmiku i podręcznika(116-120)i wpisać jako pkt.2

  1. Powstanie Węgierskie:

Do zeszytu wpisujemy temat i punkty 1 i 2. Fotka i ślecie do mnie. Powodzenia i życzę zdrówka.

 

  1. (odpowiedz na pytania