Temat: System feudalny.

  • Otwórz podręcznik do historii na str. 132 i przeczytaj podrozdział „Społeczeństwo seniorów i wasali”
  • Zapisz pkt 1 notatki w zeszycie(zapisuj tylko ponumerowane punkty notatki)
  1. System lenny.

Przeczytaj i zapamiętaj:

  1. W chaosie po upadku imperium rzymskiego wolni ludzie oddawali się innym pod opiekę w zamian za dożywotnią służbę (tzw. komendacja). Opieka polegała m.in. na nadaniu ziemi – źródła utrzymania. Ziemię nadawano również w nagrodę za pełnienie służby lub w związku z mianowaniem na urząd (tzw. beneficjum).
  2. Z czasem cała ziemia i wszyscy wolni ludzie zostali objęci systemem zależności lennych, czyli służby wasali seniorom, najczęściej w zamian za nadaną ziemię. Pozostała ludność była poddanymi feudałów (właścicieli dóbr ziemskich).

 

Podstawowe pojęcia (przepisz je do zeszytu pod punktem nr1)

lenno – nadawane dobra ziemskie

senior – nadający lenno, zobowiązany do opieki nad wasalem

wasal – przyjmujący lenno, zobowiązany do wierności i pomocy zbrojnej seniorowi

hołd lenny – obrzęd nawiązania stosunku lennego: homagium (przyrzeczenie wierności wasala) i inwestytura (nadanie lenna przez seniora, wręczenie symbolu, np. chorągwi)

 

  • Przyjrzyj się drabinie feudalnej na str. 133

Tak! to właśnie jest ten system zależności!

 

– wasal mógł oddać część lenna innemu rycerzowi (wtedy stawał się dla niego seniorem);

– senior nie mający innego seniora (np. król) to suzeren;

– władzę króla ograniczała zasada “wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”(polegała na tym, że senior dowodził tylko wasalem, który znajdował się bezpośrednio pod nim na drabinie feudalnej. Nie mógł natomiast wydawać poleceń podwładnym swojego wasala)

– z czasem każdy wolny człowiek (rycerz) musiał być czyimś wasalem;

– Oprócz króla wielkim posiadaczem ziemskim (dzięki nadaniom i darowiznom) był też Kościół:

– chłopi nie byli wasalami, ale poddanymi swego pana feudalnego (czyjegoś wasala);

– chłopi utrzymywali się z ziemi powierzonej im przez pana, a w zamian oddawali mu tzw. rentę feudalną w formie daniny (oddania części plonów) i pańszczyzny (bezpłatnej pracy na polu pana);

– prawo własności ziemi mieli tylko król, Kościół i rycerze – każdy chłop musiał mieć pana

 

Ustrój społeczno-gospodarczy oparty na systemie lennym to feudalizm – z łac.“feudum” , co znaczy ‘nadana posiadłość ziemska, lenno’(przepisz do zeszytu pod pkt. nr 1)

 

A teraz zapraszam Cię do obejrzenia 10 minutowego filmiku dotyczącego systemu lennego https://www.youtube.com/watch?v=VnLkirMb2bA

 

  1. Stany społeczne w średniowieczu:(przepisz do zeszytu)

– Stany to grupy ludności różniące się od siebie prawami i obowiązkami. W średniowieczu wykształciły się 4 stany społeczne:

 

– duchowieństwo

– rycerstwo                                         te 4 stany przepisujemy do zeszytu

– mieszczaństwo

– chłopstwo

 

Odpowiedz na pytania, które odeślesz mailem (witekjasik@vp.pl lub messengerem)J

 

  1. Jaką rolę w państwie pełniło rycerstwo i jakie miało przywileje (szczególne uprawnienia w państwie).
  2. Co otrzymywał wasal od seniora podczas HOŁDU LENNEGO

Opracować na podstawie podręcznika.

Powodzenia

Dzięki za uwagę i do usłyszenia! Miejmy nadzieję ,że niedługo się zobaczymy.               Pozdrawiam Was!