Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze, a rozwój rolnictwa.

Cele:

 • -scharakteryzujesz cechy klimatu Kanady,
 • -dowiesz się, jakie czynniki wpływają na specyficzny układ stref klimatycznych w tym kraju,
 • -określisz zasięg północnej granicy lasów i rolnictwa w Kanadzie,
 • -poznasz cechy rolnictwa Kanady

Kanada w pigułce:

 • – Kanada leży w północnej części Ameryki Północnej,
 • -drugi pod względem powierzchni kraj świata,
 • -90% mieszkańców mieszka przy południowej granicy ze Stanami Zjednoczonymi, obszary północne w większości niezamieszkałe,
 • -największe miasto Toronto,
 • -stolica to Ottawa,
 • -jeden z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów świata.

Polecenia:

 1. Opisz wpływ klimatu na cechy krajobrazu Kanady.
 2. Jaka jest zależność między ukształtowaniem powierzchni, a klimatem Kanady.
 3. Zasięg lasów – omów czynniki wpływające na przebieg ich północnej granicy.
 4. Uprawa i hodowla.
 5. Wymień cechy gospodarstw wieloobszarowych.
 6. Opisz cechy charakterystyczne gospodarki kraju z uwzględnieniem surowców mineralnych, rozwoju przemysłu i handlu.
 7. Uzasadnij często spotykane w literaturze stwierdzenie, że Kanada to kraj pachnący żywicą.