Temat: Urbanizacja w Ameryce.

Wykonaj polecenia:

  1. wyjaśnij pojęcia: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, megalopolis,
  2. wymień czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej,
  3. wymień obszary słabo i gęsto zaludnione,
  4. wymień największe miasta oraz aglomeracje Ameryki Północnej i Ameryki południowej,
  5. wymień megalopolis Ameryki Północnej i Ameryki Południowej,
  6. określ cechy megalopolis w Ameryce Północnej,
  7. przedstaw negatywne skutki urbanizacji,
  8. podaj przyczyny powstawania slamsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej,
  9. opisz problemy ludności mieszkającej w slamsach