Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

 

Cele:

 • dowiesz się, z jakich źródeł uzyskuje się energię, a także które z tych źródeł są odnawialne, a które nieodnawialne,
 • poznasz czynniki wpływające na rozwój energetyki w województwach łódzkim i pomorskim,
 • zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju.

 

W celu przypomnienia, źródła energii dzielimy na:

 1. Odnawialne (praktycznie niewyczerpywalne)
 • energia wód,
 • energia słoneczna,
 • energia wiatru,
 • biomasa (paliwa roślinne),
 • biogaz,
 • energia geotermalna (ciepło z wnętrza Ziemi).
 1. Nieodnawialne, których odtworzenie po wyczerpaniu nie jest możliwe.
 • węgiel brunatny,
 • węgiel kamienny,
 • ropa naftowa,
 • gaz ziemny,
 • pierwiastki promieniotwórcze (energia jądrowa).

 

Na podstawie przeczytanego tekstu odpowiedz.

 1. Jaka jest główna przyczyna rozwoju energetyki wiatrowej w województwach pomorskim i łódzkim.
 2. Na podstawie map zamieszczonych w podręczniku oceń, czy warunki przyrodnicze występujące w województwie, w którym mieszkasz, sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej i słonecznej.
 3. Wyjaśnij wpływ warunków pozaprzyrodniczych na wykorzystanie OZE w województwach pomorskim i łódzkim.
 4. Wykonaj kartę pracy.