Temat: Handel.

  1. Wyjaśnij terminy: eksport, import, saldo bilansu handlu zagranicznego,
  2. Scharakteryzuj bilans handlu zagranicznego Polski.
  3. Wymień kraje będące głównymi partnerami handlowymi Polski.
  4. Oceń znaczenie handlu zagranicznego dla Polskiej gospodarki.
  5. Podaj przykłady sukcesów polskich firm na arenie międzynarodowej.