Powtórz Dział 3 – Lądy i Oceany na Ziemi.

Wykonaj w zeszycie „Sprawdź- czy potrafisz” str. 59-60

Temat: Pogoda, a klimat.

Cel:

-dowiesz się, czym są pogoda i klimat,

-nauczysz się obliczać średnią roczną temperaturę powietrza, roczną sumę opadów atmosferycznych oraz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza,

– nauczysz się odczytywać informację z klimatogramu.

Polecenia:

  1. Wyjaśnij pojęcie pogoda.
  2. Wymień składniki pogody.
  3. Wyjaśnij pojęcie klimat.
  4. Wyjaśnij pojęcie klimatogram.
  5. Jak czytać klimatogram?

Przeanalizuj str. 104

Amplituda – to różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą (zapamiętaj).

  1. Jak obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza i roczną sumę opadów?

Przeanalizuj str. 105

  1. Przeanalizuj zróżnicowanie temperatury powietrza str. 106 i opadów atmosferycznych str. 107 na Ziemi, na podstawie map klimatycznych.
  2. Wykonaj polecenia z zeszytu ćwiczeń str. 61-64

Proszę wszystkie opracowane tematy przesyłać na mój adres e-mail: dorotajanus2012@wp.pl