Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata.

 

Cele:

 • Wyjaśnisz, dlaczego Stany Zjednoczone są nazywane największą potęgą gospodarczą świata,
 • określisz cechy gospodarki tego kraju,
 • dowiesz, jaką rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych odgrywa przemysł zaawansowanych technologii oraz co to są technopolie,
 • poznasz przyczyny oraz skalę zjawiska marnowania żywności.

Zapamiętaj!

 1. Stany Zjednoczone to najlepiej rozwinięte gospodarczo państwo na świecie.
 2. Kraj ten posiada bogate złoża wielu surowców mineralnych, między innymi ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego i rud miedzi.
 3. Oprócz tradycyjnych działów przemysłu bardzo ważną rolę w Stanach Zjednoczonych odgrywa przemysł zaawansowanych technologii.
 4. W Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza na świecie technopolia – Dolina Krzemowa.

 

Na podstawie przeczytanego tekstu z podręcznika:

 1. Wyjaśnij znaczenie terminów: produkt światowy brutto, technopolia.
 2. Scharakteryzuj wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych na tle innych państw.
 3. Omów znaczenie przemysłu i jego kluczowych działów.
 4. Omów czynniki, które mają wpływ na rozwój Doliny Krzemowej.
 5. Oceń wpływ przemysłu zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy kraju.
 6. Scharakteryzuj strukturę użytkowania ziemi na podstawie wykresu str. 143
 7. Omów cechy charakterystyczne rolnictwa.
 8. Wyjaśnij przyczyny marnowania pożywienia na przykładzie Stanów Zjednoczonych.
 9. Wykonaj kartę pracy.