Drodzy Uczniowie!

Na sprawdzianie oprócz Australii i Oceanii będą również obszary okołobiegunowe. Proszę wykonać zadania z ostatniego działu, natomiast zadania z obszarów okołobiegunowych proszę spróbować wykonać w ramach powtórzenia wiadomości z poprzednich klas. W przyszłym tygodniu będę wystawiała oceny.