Geografia klasy VIII 28.05.2020 r.

Temat: Ludność i gospodarka Australii.

Przepisz notatkę do zeszytu.

 

Cele lekcji:

 

 • opiszesz rozmieszczenie i zróżnicowanie ludności Australii oraz wskażesz ich przyczyny,
 • poznasz najważniejsze miasta tego kraju,
 • dowiesz się, jakie są cechy charakterystyczne australijskiej gospodarki.
 1. Australia jest najsłabiej zaludnionym spośród wszystkich zamieszkanych kontynentów. W związku z tym ma również najmniejszą gęstość zaludnienia na świecie (nieco ponad trzy osoby na kilometr).
 2. Około 90 procent Australijczyków mieszka w miastach. Największymi miastami są Sydney i Melbeurne.
 3. Rdzennymi mieszkańcami Australii są Aborygeni. Stanowią oni około dwa procent społeczeństwa.
 4. Związek Australijski jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów świata.
 5. Podstawą gospodarki Australii są bogate złoża surowców mineralnych oraz hodowla zwierząt głównie owiec.

Polecenia:

 1. Scharakteryzuj rdzennych mieszkańców kontynentu.
 2. Wyjaśnij, dlaczego Australia jest atrakcyjna dla imigrantów.
 3. Opisz cechy rolnictwa na tle warunków przyrodniczych.
 4. Opisz występowanie surowców mineralnych na podstawie mapy tematycznej.
 5. Opisz znaczenie turystyki w rozwoju gospodarki Australii i Oceanii.
 6. Zrób „Sprawdź się!” ze str. 168.

 

Ważne!

Dnia 04.06.2020 r. odbędzie się sprawdzian z działu 4 – Australia i Oceania.

Sprawdzian na stronie ukaże się o godzinie 10.00. Proszę go napisać i odesłać do mnie do godziny 11.00.