Temat:  Warunki naturalne Australii i Oceanii.

 

Cele:

 • określisz położenie geograficzne Australii i Oceanii.
 • poznasz poszczególne elementy środowiska przyrodniczego Australii,
 • dowiesz się, jaka była przeszłość geologiczna tego kontynentu.

 

Zapamiętaj!

 1. Australia to najmniejszy i najsłabiej zaludniony kontynent na Ziemi.
 2. Większość Australii jest bardzo uboga pod względem zasobów wód powierzchniowych.
 3. W podłożu skalnym kontynentu znajdują się ogromne zbiorniki wód podziemnych – baseny artezyjskie.
 4. Większość zwierząt i roślin występujących w Australii to endemity.
 5. Oceany tworzą tysiące wysp położonych w środkowej oraz w zachodniej części Oceanu Spokojnego.
 6. Na kontynencie australijskim znajduje się tylko jedno państwo – Związek Australijski.

Polecenia

 1. Wymień cechy środowiska przyrodniczego w Australii.
 2. Wyjaśnij wpływ położenia Australii na klimat.
 3. Omów strefy klimatyczne i roślinne Australii.
 4. Wyjaśnij pojęcia: basem artezyjski, endemity.
 5. Na podstawie dostępnych źródeł podaj przykłady kilku endemitów występujących na wyspach Oceanii.
 6. Obejrzyj na docwiczenia.pl kod: N887FX.