Temat: Poznaję region w którym mieszkam.

 

Cele lekcji:

  • zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, sytuacji demograficznej i gospodarki regionu, w którym mieszkasz,
  • przećwiczysz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
  1. Do opisu własnego regionu konieczne jest wykorzystanie informacji z różnych źródeł, takich jak urzędy, rodzina, szkoła, internet, podręczniki, czasopisma, roczniki statystyczne czy własne obserwacje.
  2. Właściwy opis regionu powinien uwzględniać jego cechy przyrodnicze między innymi ukształtowanie powierzchni, klimat, wody oraz pozaprzyrodnicze, np. ludność, działalność gospodarczą, transport.

Polecenia:

1. Przeczytaj tekst w podręczniku i przerysuj tabelkę – „Charakterystyka regionu” ze str. 200, a następnie wykonaj kartę pracy.