Temat: Przygotowanie do sprawdzianu – „Relacje między elementami środowiska geograficznego”.

 

Zagadnienia:

  1. Obszary narażone na powódź.
  2. Skutki powodzi.
  3. Farmy wiatrowe (województwo pomorskie i łódzkie).
  4. Konurbacja katowicka i aglomeracja łódzka.
  5. Strefy podmiejskie.
  6. Firmy spedycyjne i centra logistyczne.
  7. Znajomość atrakcji turystycznych województwa małopolskiego i pomorskiego.

 

Drodzy Uczniowie,

to już ostatni sprawdzian w tym roku. W czwartek o godzinie 10.00 ukaże się na stronie. Proszę odesłać go do godziny 11.30.

Pozdrawiam!