Temat: Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału „Relacje między elementami środowiska geograficznego”.

 

Wykonaj w zeszycie „Sprawdź się!” ze str. 195-196.

Ważne !

28.05.2020 r. odbędzie się sprawdzian z działu 7. Zamieszczony zostanie o godzinie 10.00 na stronie szkoły. Po napisaniu proszę do mnie odesłać do godziny 11.30.