Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

 

Cele lekcji:

 • zdobędziesz podstawowe informacje na temat Litwy i Białorusi,
 • nauczysz się wskazywać na mapie największe miasta Litwy i Białorusi,
 • dowiesz się, jakie są walory kulturowe i przyrodnicze obu krajów.

 

Otwórz atlas i odszukaj na mapie Litwę i Białoruś.

Ważne do zapamiętania!

Litwa:

 1. Leży w północno-wschodniej części Europy.
 2. Ma dostęp do Morza Bałtyckiego.
 3. Występuje tam klimat umiarkowany ciepły przejściowy.
 4. Jest krajem nizinnym.
 5. Liczba ludności się tam zmniejsza.
 6. Dużo mieszka tam Polaków (największe skupisko Wilno i jego okolice).
 7. Państwo należące do Unii Europejskiej.

Białoruś:

 1. Sąsiad Polski leżący na wschodzie.
 2. Nie ma dostępu do morza.
 3. Na zachodzie występuje klimat umiarkowany ciepły kontynentalny, a na wschodzie kontynentalny.
 4. Przeważają niziny.
 5. Znaczną część zajmują bagna.
 6. Zmniejsza się liczba mieszkańców.
 7. Największe skupiska Polaków mieszkają w okolicach Grodna i Mińska.
 8. Nie należy do Unii Europejskiej.

Przeczytaj tekst w podręczniku a następnie:

 1. Scharakteryzuj środowisko przyrodnicze Litwy i Białorusi.
 2. Porównaj walory przyrodnicze Litwy i Białorusi.
 3. Wymień atrakcje turystyczne Litwy i Białorusi.
 4. Korzystając z mapy zaprojektuj wycieczkę na Litwę i Białoruś.
 5. Wykonaj zadania w ćwiczeniu str. 89-92.
 6. Wykonaj kartę pracy.