Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

 

Przepisz notatkę do zeszytu.

Cele:

  • dowiesz się, jakie są cechy położenia Niemiec,
  • poznasz cechy niemieckiego przemysłu,
  • dowiesz się, jakie zmiany zaszły w jednym z landów – Nadrenii Północnej – Westfalii,
  • zdobędziesz informacje o jednej z niemieckich technopolii.

   1. Niemcy w pigułce:

-leżą w centralnej części Europy,

-zróżnicowane pod względem ukształtowania (góry, wyżyny, niziny),

-klimat umiarkowany ciepły morski – przeważająca część obszaru,

-składają się z 16 krajów związkowych (landów),

-gospodarka jedna z najlepiej rozwiniętych na świecie.

   2. Cechy przemysłu:

-1/4 zatrudnionych pracuje w przemyśle (2017 r.),

-dawniej ogromna rola górnictwa ze względu na bogate złoża surowców,

-obecnie znaczenie górnictwa mniejsze ze względu na spadek opłacalności wydobycia większości surowców,

-największą rolę odgrywa przetwórstwo przemysłowe (producent samochodów, sprzętu elektronicznego, optycznego, lekarstw),

   3. Zmiany przemysłu Nadrenii Północnej – Westfalii polegały na zamknięciu kopalń i hut, rekultywacji terenów przemysłowych, w tym także przekształceniu starych zakładów przemysłowych w muzea oraz na rozwoju nowoczesnego przetwórstwa przemysłowego.

 

Zadanie domowe:

  • Wykonaj ćwiczenia ze str. 82-84
  • Wykonaj kartę pracy.
  • Film do obejrzenia na stronie docwiczenia.pl (trzeba wpisać kod – N6Y2PM)