Temat: Powtórzenie wiadomości – Sąsiedzi Polski.

 

Przeczytaj podsumowanie str. 173-174 a następnie wykonaj „Sprawdź się!” ze str. 175 – książka oraz „Sprawdź, czy potrafisz” str. 104-106.

Ważne!

10.06.2020 r. odbędzie się sprawdzian. O godz. 10.00 będzie zamieszczony na stronie szkoły. Proszę go napisać i odesłać do godz. 11.00.