Temat: Na łące.

Przepisz notatkę do zeszytu.

  1. Wspólną cechą wszystkich łąk jest brak drzew i krzewów oraz obecność licznych traw i innych roślin zielnych.
  2. Charakterystyczne rośliny łąkowe: jaskier ostry, stokrotka pospolita, krwawnik pospolity, pierwiosnek lekarski, knieć błotna, jastrun właściwy, goździk kropkowany, szałwia łąkowa, rdest wężownik, firletka poszarpana, dzwonek rozpierzchły, bodziszek łąkowy oraz liczne trawy.
  3. Organizmy żyjące na łące są ze sobą powiązane licznymi zależnościami pokarmowymi.

Przykłady organizmów łąkowych: świergotek łąkowy, kuropatwy, czajki, myszy, ryjówki, koniki polne, żaby, owady.

  1. Rośliny łąkowe są wykorzystywane jako pożywienie dla zwierząt hodowanych przez ludzi: bydła, owiec, kóz.
  2. Nie wolno wypalać uschniętych roślin łąkowych.
  3. Wiele roślin łąkowych ma właściwości lecznicze, np. rumianek pospolity, mięta polna.

Polecenia:

  1. Wykonaj ćwiczenia ze str. 116-117.
  2. Uzasadnij, dlaczego nie wolno wypalać roślin łąkowych.
  3. Ułóż dwa łańcuchy pokarmowe z trzema wybranymi organizmami żyjącymi na łące.