Temat: Życie w jeziorze.

 

Jezioro- zagłębienie terenu stale wypełnione wodą. Wyróżniamy jeziora naturalne i sztuczne.

W jeziorach wyróżniamy trzy główne strefy życia:

 1. Strefę przybrzeżną – charakteryzuje bogactwo organizmów.
 • ma kilka metrów głębokości,
 • światło dociera do dna,
 • rosną tam rośliny wynurzone, np. jeżogłówka, trzcina, pałka; o liściach pływających, np. grzybienie, grążel, rdestnica; rośliny zanurzone, np. moczarka, wywłócznik, ramienica,
 • zwierzęta to, np. karpie, płocie, ukleje, karasie, raki, pijawki, ślimaki, małże, żaby, zaskrońce, kaczki, łabędzie, perkozy, żurawie, czaple, wydry, bobry.
 1. Strefa otwartej toni wodnej – dominuje plankton.
 • sięga do głębokości, do której dociera światło,
 • głównymi mieszkańcami są organizmy tworzące plankton,
 • ryby: okoń, sandacz, stynka,
 • rośliny pływające: rzęsa.
 1. Strefa wód głębokich:
 • charakteryzuje ją brak światła i niedobory tlenu,
 • nie występują w niej rośliny,
 • świat zwierząt jest ubogi,
 • organizmy: rureczniki, małże, sieje, leszcze.

Polecenia

 1. Zobacz zdjęcia docwiczenia.pl kod: T4AFPF.
 2. Wykonaj ćwiczenia str. 105-107.