PROJEKT

Wykonajcie plakat w formacie A3 lub brystol na temat:

– chłopcy – PRZYRZĄDY OPTYCZNE

– dziewczęta – ROZSZCZEPIENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO (PRYZMAT I POWSTAŁE BARWY)

TERMIN: 15.04.2020

Prace wysyłamy w postaci zdjęcia na adres: fizyka2020@op.pl