FIZYKA – KLASA 7

Temat: Cząsteczki.

Korzystając z podręcznika lub WWW wyjaśnij poniższe pojęcia:

  1. Atom
  2. Cząsteczka
  3. Dyfuzja
  4. Siły spójności
  5. Napięcie powierzchniowe

Przydatne linki: https://www.youtube.com/watch?v=WLY0MqbZoRM

Notatkę przesyłamy na adres fizyka2020@op.pl

FIZYKA – KLASA 8

Temat: Zwierciadła wklęsłe.

Korzystając z podręcznika lub WWW wyjaśnij poniższe pojęcia:

  1. Zwierciadło wklęsłe
  2. Ognisko zwierciadła
  3. Zastosowanie zwierciadeł wklęsłych

Narysuj konstrukcję obrazu:

  1. Gdy przedmiot znajduje się za ogniskiem
  2. Gdy przedmiot znajduje się przed ogniskiem

 

Przydatne linki: https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D6XJuCKJs

Notatkę przesyłamy na adres fizyka2020@op.pl