PODSUMOWANIE DZIAŁU

Test podsumowujący należy rozwiązać do środy 6.05.2020 i do godziny 15 odesłać.

 

„Własności materii”

Imię i nazwisko ……………………………………………………………. Klasa …………………………..

 

 1. Wyjaśnij pojęcia:
 • dyfuzja
 • napięcie powierzchniowe
 • ciepło właściwe
 • topnienie
 • wrzenie
 • sublimacja

 

 1. Narysuj ułożenie cząsteczek w ciałach stałych, cieczach i gazach.

 

 1. Wyjaśnij na czym polega PROMIENIOWANIE.

 

 1. Zamień jednostki temperatury:

a) 38 ֯C =

b) 220 K =

c) -29 ֯C =

d) 612 K =

 

 1. Jaką temperaturę (ΔT) ma ciało o masie 5 kg, jeżeli dodamy do niego 2250 J ciepła?

(Cp = 1000 J/kg*C)

 

 1. Ile ciepła (Q) należy dostarczyć do 5 kg wody (Cp = 4200 j/kg*C) aby jej temperatura wzrosła od 0 ֯C do 20 ֯C ?