Nasza szkoła obchodziła DZIEŃ PATRONA SZKOŁY. W ramach obchodów tego święta odbyło się kilka konkursów. Pierwszy z nich dotyczył wiedzy o Janie Pawle II. W klasach 4 – 8 uczniowie rozwiązywali test, w którym liczyła się nie tylko znajomość biografii papieża, ale również szybkość odpowiedzi. Natomiast klasy 1 – 3 wyklejały puzzle z wizerunkiem Jana Pawła II oraz układały chronologicznie odpowiedzi na krótkie pytania. Drugi z konkursów dotyczył „gazetek” w klasopracowniach. Tutaj należało się wykazać znajomością faktów z życia papieża, jak również kreatywnością i poczuciem estetyki. Trzecim – był konkurs plastyczny „Wizerunek Jana Pawła II” (dowolną techniką). Wszystkie z konkursów oceniało jury według kryteriów zawartych w regulaminach.

28 października odbył się uroczysty apel, na którym podsumowano konkursy a zwycięzców nagrodzono. Na uroczystości wręczono również nagrody laureatom konkursu matematycznego oraz podziękowania za szkolny wolontariat.

KONKURS WIEDZY kl. 1 – 3

I miejsce – 3a

II miejsce – 1a

III miejsce – 3b

KONKURS WIEDZY kl. 4 – 8

I miejsce – 6b

II miejsce – 6a oraz 8a

III miejsce – 8b

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ GAZETKĘ kl. 1 – 8

I miejsce – kl. 4b

II miejsce – kl. 6a

III miejsce – kl. 8b

KONKURS PLASTYCZNY kl. 1 – 8

I miejsce – Gabriela Sosnowska

II miejsce – Alicja Hiszpańska

III miejsce – Eryka Lubera

GRATULUJEMY!

Organizatorzy:

Witold Jasik

Radosław Wasielewski

Jadwiga Florczyk