Temat :Reakcje spalania alkanów.

Cel: Nauczę się jak węglowodory ulegają reakcji spalania i jak  zapisywać reakcje spalania węglowodorów.

Notatka :

  1. Węglowodory ulegają reakcji spalania w zależności od ilości dostępu tlenu wyróżniamy dwa rodzaje spalania:
  2. SPALANIE CAŁKOWITE
  • PRODUKTAMI SPALANIA SĄ  TLENEK WĘGLA(IV)  i WODA   –  CO + H2O
  1. SPALANIE NIECAŁKOWITE
  • Przy ograniczonym dostępie tlenu mogą być:

PRODUKTAMI  SPALANIA SĄ  TLENEK WĘGLA(II) CZAD  i WODA

CO   + H2O

  • Przy większym  ograniczeniu dostępu  tlenu   mogą być:

PRODUKTAMI  SPALANIA     WĘGIEL  SADZA    i   WODA

C  + H2O

Zadanie 1

Zapisz trzy reakcje spalania propanu

ZAPAMIĘTAJ    DO SPALANIA POTRZEBNY JEST TLEN-!!!!!!   substrat

  • Wzór propanu C 3H8
  1. a) SPALANIE CAŁKOWITE – zapis reakcji

1.1     C 3H8            +     O2       → …  CO +     H2O

1.2      dobór współczynników stechiometrycznych , tak aby lewa i prawa strona reakcji były sobie równe

….C 3H8            +    …. 5O2       → … 3 CO +     …. 4 H2O

3 atomy C,   to  3 cząsteczki CO2  :            8 atomów H ,to  4 cząsteczki H2O

Liczę atomy tlenu po stronie produktów(lewa), 3X2 + 4 =  10 zatem ,to

5 cząsteczek tlenu

BRAWO  JUŻ  WSZYSTKO  WYTŁUMACZONE!!

Dobór współczynników w reakcjach kl.7, teraz przypomnienie.

  1. b) SPALANIE NIECAŁKOWITE – zapis reakcji

   … 2 C 3H8            +      … 7 O2       → …  6 CO   +    … 8 H2O

   …  C 3H8            +      … 2 O2       → …  3 C   +    … 4 H2O

Zadanie domowe

Zapisz trzy reakcje spalania butanu i pentanu.

POLECAM   STRONĘ :    youtube- reakcje spalania węglowodorów

 

WYKONUJEMY ZADANIE I PRZESŁAMY-  mail

piotragata205@gmail.com     do 3.04.2020

POZDRAWIAM    WAS   SERDECZNIE   🙂