SPRAWDŹ SIĘ !!

Zad.1   Przeczytaj zdania i wpisz literę P przy prawdziwych lub literę F przy fałszywych.

 • Pojęcie atomu jako najmniejszej cząstki pojawiło się w XX w. ……..
 • Teorię atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii opracował w 1809 roku John Dalton ………
 • Cechą materii jest jej ciągła budowa ……
 • Atom jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego, która zachowuje wszystkie jego właściwości .……
 • Atom posiada barwę  ……

 

Zad.2   Uzupełnij zdania.

 • Atom zbudowany jest z …………………………………………………………………………………………………………………………
 • Kolumny pionowe w układzie okresowym pierwiastków chemicznych to …………………………………………
 • Wartość ładunku jądra atomowego zależy od liczby……………………………………………….

 

Zad 3    Napisz co oznaczają LITERY w chemii.

 • A …………………………………………………………………………………………………………
 • E …………………………………………………………………………………………………………
 • Z………………………………………………………………………………………………………….

 

Zad 4.  Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Izotopy pierwiastka chemicznego mają taką samą liczbę

 1. masową.
 2. nukleonów.
 3. atomową.
 4. neutronów.

 

Zad .5  Zaznacz poprawnie podany skład atomu   11 23 Na

 1. p+ 11; e11; n011
 2. p+ 11; e11; n023
 3. p+ 11; e11; n012
 4. p+ 23; e23; n011

Zad. 6  Połącz odpowiednio części zdań, aby powstały zdania prawdziwe.

 1. Pierwiastki grup 1 i 2  A. jest równa cyfrze jedności w numerze grupy
 2. Wraz ze zwiększaniem się numeru okresu  B. to metale aktywne.
 3. Liczba elektronów walencyjnych C. rośnie liczba powłok elektronowych

1…….             2…….             3………

Zad. 7  Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A- B) oraz jego uzasadnienie (I- II)  Atom glinu ma

 

A.3 elektrony walencyjne,

 

ponieważ liczba elektronów walencyjnych  dla grupy jest ,w której leży glin jest równa

 

I. numerowi  grupy.

B.13 elektronów walencyjnych, II. numerowi grupy minus 10.

Zad.8  Podaj nazwę pierwiastka którego model znajduje się na rysunku.

…………………………………………………………

 

Co już wiem z działu „Atom i cząsteczka”?

I .Część organizacyjna.

 1. Przywitanie
 2. Sprawdzenie obecności.3 MIN
 3. Sprawdzenie zadania domowego ( zeszyty na brzegu ławki). 3 MIN
 4. Odczytanie 3 informacji o [pierwiastkach.

II  Część właściwa

Cele lekcji :

 • powtórzyć poznane wiadomości i umiejętności,
 • stosować wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych,
 • określić poziom znajomości poznanego materiału

cele dla ucznia : po skończonej lekcji będziesz wiedział jak należy przygotować się do sprawdzianu  ,aby otrzymać ocenę najwyższą.

NaCoBeZu; potrafię ocenić swój poziom poznanych wiadomości i umiejętności.

Sformułowanie tematu : Co już wiem z działu „Atom i cząsteczka”?

 1. Zadaj pytanie (O czym uczyliśmy się w dziale jakie pojęcia ,terminy słowa kojarzą się WAM Z tym działem )

Uczniowie wypisują pojęcia na kartkach zakładając swoją odpowiedź.

Po rundzie odczytujemy pojęcia i losujemy ucznia który udziela odpowiedzi. DIMENTOWY RING + burza mózgów.

CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA

 1. LICZBA MASOWA I  ATOMOWA Oblicz masy cząsteczkowe: Wymiana w parach.

K2O        mEO3  = 80 u

 1. Podręcznik str.108 zad.6 przykład a

4.W grupach układamy model o podanej konfiguracji

K L8   M4

5.Rozwiązanie testu.  Test utrwalający z  ewaluacją( prezentacja +karta pracy. OCENY

6.Zakończenie dokończ zdanie lekcja pomogła Mi przypomnieć wiadomości.