Informacja dla uczniów klasy 8b – biologia (13.05.do 20.05.2020r.)

 

Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po ich przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć), NASTĘPNIE ZROBIĆ ZDJĘCIE UZUPEŁNIONEGO ĆWICZENIA I PRZESŁAĆ POD NIŻEJ PODANY ADRES E-MAIL.
W temacie e-maila koniecznie musicie wpisać imię i nazwisko oraz klasę.

 

PONADTO INFORMUJĘ,

ZA KAŻDE ODESŁANE ĆWICZENIE lub dodatkowo sporządzoną nieobowiązkową notatkę do lekcji OTRZYMUJECIE jeden „+” za ćwiczenie i dodatkowo jeden „+” za nieobowiązkową notatkę. Za brak odesłanego ćwiczenia do danego tematu lekcji otrzymujecie jeden „-”. Z sumy pięciu zebranych „+” i „-” wystawiona będzie ocena np. pięć „+” to ocena bardzo dobra, cztery „+” i jeden „-” to ocena dobra itd.
Prace na ocenę np. testy lub inne zadania będą oznaczone.

 

Lekcja                                                                                               

Temat: Zależności pokarmowe.

 

  1. Jakie zależności nazywamy zależnościami pokarmowymi?
  2. Co to jest łańcuch pokarmowy?
  3. Kiedy grupy organizmów tworzą poziomy troficzne?
  4. Wymień poziomy troficzne i scharakteryzuj je.
  5. Jaka jest różnica pomiędzy łańcuchem pokarmowym, a siecią pokarmową?
  6. Na czym polega równowaga ekosystemu?
  7. Wymień czynniki, które mogą spowodować zakłócenie równowagi ekosystemu.
  8. Wskaż przykładowe czynniki wpływające na zakłócenie równowagi w ekosystemie.

 

Podręcznik str. 121 – 124, ćwiczenie nr 8 w zeszycie ćwiczeń.

 

Temat oraz punkty od 1 do 8 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 8 uczniowie mogą odpowiedzieć ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie. Zadania te nie są obowiązkowe.

 

TERMIN ODESŁANIA ZDJĘĆ Z WYKONANYCH ZADAŃ W ZESZYCIE ĆWICZEŃ 20.05.2020R!!!

 

W przypadku jakichkolwiek problemów i wątpliwości piszcie do mnie, postaram się pomóc.

 

Podaję e-mail do kontaktów: biologia.szlichtyngowa@interia.pl

 

W TEMACIE E-MAILA KONIECZNIE MUSICIE WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASĘ.

 

DODATKOWYM (NIE OBOWIĄZKOWYM!) wsparciem do zrozumienia i przyswojenia treści lekcji może być Platforma Edukacyjna MEN – epodręczniki.pl.

Po wejściu na stronę wybieramy w dziale „KSZTAŁCENIE OGÓLNE” – „SZKOŁA PODSTAWOWA”,  dalej wyszukujemy przedmiot „BIOLOGIA”. Spośród wyświetlonych tematów wybieramy ten, który nas interesuje.

 

Pozdrawiam.  Bogumiła Postek