Informacja dla uczniów klasy 6a – biologia (27.05.do 03.06.2020r.)

 

Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

 

PONADTO INFORMUJĘ,

ZA KAŻDE ODESŁANE ĆWICZENIE lub dodatkowo sporządzoną nieobowiązkową notatkę do lekcji OTRZYMUJECIE jeden „+” za ćwiczenie i dodatkowo jeden „+” za nieobowiązkową notatkę. Za brak odesłanego ćwiczenia do danego tematu lekcji otrzymujecie jeden „-”. Z sumy pięciu zebranych „+” i „-” wystawiona będzie ocena np. pięć „+” to ocena bardzo dobra, cztery „+” i jeden „-” to ocena dobra itd.
Prace na ocenę np. testy lub inne zadania będą oznaczone.

 

Temat i punkty zapisujemy w zeszycie przedmiotowym.

 

Lekcja

           

Temat: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem.

  1. Wyjaśnij od czego pochodzi nazwa ssaki?
  1. Podaj przykłady ssaków, które można spotkać: na powierzchni ziemi, pod ziemią, w koronach drzew, w morzu, w powietrzu.
  2. Jak zbudowane są ssaki? (podręcznik str. 132).
  3. Wymień funkcje jakie pełni skóra u sszaków.
  4. Wyjaśnij, jaki jest związk między budową płuc ssaków a sprawnością wymiany gazowej?
  5. Scharakteryzuj, w jaki sposób rozmnażają się ssaki?
  6. Podaj argumenty przemawiające za tym, że człowiek jest przedstawicielem ssaków.

Podręcznik str. 131 – 135, ćwiczenie nr 3 w zeszycie ćwiczeń.

 

Temat oraz punkty od 1 do 7 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

 

Na pkt. 1 – 7 uczniowie mogą odpowiedzieć ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie. ZADANIA TE NIE SĄ OBOWIĄZKOWE.

 

TERMIN ODESŁANIA ZDJĘĆ Z WYKONANYCH ZADAŃ W ZESZYCIE ĆWICZEŃ 03.06.2020R!!!

 

W przypadku jakichkolwiek problemów i wątpliwości piszcie do mnie, postaram się pomóc.

 

Podaję e-mail do kontaktów: biologia.szlichtyngowa@interia.pl

 

W temacie e-maila koniecznie musicie wpisać imię i nazwisko oraz klasę.

 

DODATKOWYM (NIE OBOWIĄZKOWYM!) wsparciem do zrozumienia i przyswojenia treści lekcji może być Platforma Edukacyjna MEN – epodręczniki.pl.

Po wejściu na stronę wybieramy w dziale „KSZTAŁCENIE OGÓLNE” – „SZKOŁA PODSTAWOWA”,  dalej wyszukujemy przedmiot „BIOLOGIA”. Spośród wyświetlonych tematów wybieramy ten, który nas interesuje.

 

Pozdrawiam. Bogumiła Postek