Informacja dla uczniów klasy 5a – biologia (29.04.do 06.05.2020r.)

 

Szanowni Państwo,

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania przez uczniów.

Bardzo proszę, by dzieci przeczytały treść czytanki w podręczniku dotyczącej poniższego tematu. Po jej przeczytaniu bardzo proszę o uzupełnienie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń zgodnie z tematem (jeśli jakieś zadanie sprawia trudność to należy je pominąć). NASTĘPNIE ZROBIĆ ZDJĘCIE UZUPEŁNIONEGO ĆWICZENIA I PRZESŁAĆ POD NIŻEJ PODANY ADRES E-MAIL.
W temacie e-maila koniecznie musicie wpisać imię i nazwisko oraz klasę.

 

PONADTO INFORMUJĘ,

ZA KAŻDE ODESŁANE ĆWICZENIE lub dodatkowo sporządzoną nieobowiązkową notatkę do lekcji OTRZYMUJECIE jeden „+” za ćwiczenie i dodatkowo jeden „+” za nieobowiązkową notatkę. Za brak odesłanego ćwiczenia do danego tematu lekcji otrzymujecie jeden „-”. Z sumy pięciu zebranych „+” i „-” wystawiona będzie ocena np. pięć „+” to ocena bardzo dobra, cztery „+” i jeden „-” to ocena dobra itd.
Prace na ocenę np. testy lub inne zadania będą oznaczone.

 

INFORMUJĘ, ŻE PO PRZESŁANIU ZDJĘĆ Z ĆWICZENIA „PAPROTNIKI” WYSTAWIANE BĘDĄ OCENY ZGODNIE Z PODANĄ WYŻEJ ZASADĄ. O OTRZYMANYCH OCENACH INFORMOWAĆ BĘDĘ W ODPOWIEDZI NA WASZE E-MAILE. OSTATECZNY TERMIN UZUPEŁNIENIA WCZEŚNIEJSZYCH ZADAŃ TO 06.05.2020R.

 

Lekcja                                    

Temat: Paprotniki.

  1. Wymień miejsca występowania paprotników.
  2. Na podstawie ilustracji str. 122 – 123 w podręczniku opisz budowę paprotników (paproci, skrzypów, widłaków).
  3. Opisz, jak rozmnażają się paprocie (podręcznik str. 124)?
  4. Wymień gatunki paproci, skrzypów i widłaków występujących w Polsce.
  5. Omów znaczenie paprotników w przyrodzie i dla człowieka.

Podręcznik str. 121 – 128, ćwiczenie nr 2 w zeszycie ćwiczeń.

Temat oraz punkty od 1 do 5 uczniowie zapisują w zeszycie przedmiotowym.

Na pkt. 1 – 5 uczniowie mogą odpowiedzieć ustnie. Mogą też sporządzi krótką notatkę w zeszycie. ZADANIA TE NIE SĄ OBOWIĄZKOWE.


W TEMACIE E-MAILA KONIECZNIE MUSICIE WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASĘ.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów i wątpliwości piszcie do mnie, postaram się pomóc.

 

Podaję e-mail do kontaktów: biologia.szlichtyngowa@interia.pl

 

W TEMACIE E-MAILA KONIECZNIE MUSICIE WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASĘ.

 

DODATKOWYM (NIE OBOWIĄZKOWYM!) wsparciem do zrozumienia i przyswojenia treści lekcji może być Platforma Edukacyjna MEN – epodręczniki.pl.

Po wejściu na stronę wybieramy w dziale „KSZTAŁCENIE OGÓLNE” – „SZKOŁA PODSTAWOWA”,  dalej wyszukujemy przedmiot „BIOLOGIA”. Spośród wyświetlonych tematów wybieramy ten, który nas interesuje.

 

Pozdrawiam.  Bogumiła Postek