Poniedziałek

od godz. 8.00              – kl. IIa i kl. IIb

 

Wtorek

od godz. 8.00              – kl. Ia i kl. Ib / kl.IIIa i kl. IIIb

 

Dzieci mają być przebrane w strój gimnastyczny (krótkie spodenki i koszulka).

Jeśli rodzic nie wyraża zgody na badania, proszony jest o napisanie stosownej informacji i przekazanie jej wychowawcy klasy.