Z okazji  80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło inicjatywę upamiętniającą te wydarzenia i postacie z nimi związane. Nasza szkoła włączyła się do tej akcji bardzo chętnie. Dzieci z klas 1-3 pod opieką p. Bronisławy Weleszczuk i Donaty Szuflity – Szenknecht  uporządkowały nagrobki, a także zapaliły znicze na  grobach osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności  lokalnej.

Natomiast nauczyciel historii Witold Jasik razem z opiekunem samorządu uczniowskiego , panią Barbarą Mech i harcerzami 31. Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Szlichtyngowej   przeprowadzili akcję zebrania zniczy, które zapłoną podczas Święta Zmarłych  na grobach bohaterów tamtych jakże  ważnych dla kraju wydarzeń. To osoby, które w walce o wolność Ojczyzny oddały za nią najwyższą cenę, życie.
Wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy wsparli akcję, należą się ogromne podziękowania. Podczas zbiórki zebrano i oklejono naklejkami z logo naszej szkoły  aż 235 zniczy.  Ich blask rozświetli miejsca bardzo bliskie sercu każdego Polaka: Pomnik Małego Powstańca i Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz Cmentarz Orląt Lwowskich we Lwowie. Cześć ich pamięci!
Osobne słowa podziękowania kierujemy również do osób, które przyłączyły się do naszej akcji. Dzięki nim lampiony trafią w odpowiednie miejsce. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi SP Witoszyce jadącemu do Lwowa  i Absolwentowi naszej szkoły mieszkającemu w Warszawie.