Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

 

Cele:

  • poznasz walory turystyczne województw pomorskiego i małopolskiego,
  • zrozumiesz różnicę między walorami przyrodniczymi a walorami kulturowymi,
  • dowiesz się, które województwa i gminy są najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym i w których nocuje najwięcej urlopowiczów.
  1. Liczne walory przyrodnicze, np. dostęp do Morza Bałtyckiego, piaszczyste plaże, czy powietrze nasycone jodem, wpływają na rozwój turystyki w nadmorskich województwach (pomorskim i zachodniopomorskim).
  2. Popularność turystyczna małopolski wiąże się przede wszystkim z walorami kulturowymi tego regionu, między innymi z dużą liczbą zabytków, muzeów i galerii oraz z odbywającymi się tam imprezami kulturalnymi.

Polecenia

  1. Przeczytaj tekst z podręcznika i odpowiedz na pytanie 1,2,3,4 str. 193.
  2. Wykonaj kartę pracy.