Religia – Spotkanie z Panem Bogiem

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Kolejne nasze spotkanie z Panem Bogiem w domu 🙂

Możecie wybrać jedną z propozycji:

 1. Pomódlcie się w domu własnymi słowami lub tekstami znanych Wam modlitw w różnych intencjach.
 2. Pośpiewajcie religijne piosenki. Kto śpiewa ten dwa razy się modli 🙂
 3. W tym tygodniu w szczególny sposób zwracamy uwagę na BIBLIĘ, czyli PISMO ŚWIĘTE, gdyż
  przeżywamy tzw. TYDZIEŃ BIBLIJNY.  Weźmy więc do ręki  Pismo Święte i czytajmy …
  Z tej też okazji moja propozycja – KONKURS PLASTYCZNY
  Wykonajcie pracę plastyczną na kartce od bloku, w której zaprezentujecie jeden zaproponowany
  poniżej temat:
  a) Przypowieść o siewcy. Mk 4,1-20 (Ewangelia wg św. Marka rozdział 4, wersety od 1 do 20)
  b) Pierwsze rozmnożenie chleba. Mk 6,30-44
  c) Wiara Syrofenicjanki. Mk 7,24-30
  d) Ustanowienie Eucharystii. Mk 14, 22-25
  e) Jezus ukazuje się uczniom. Mk 16, 9 -14

  Czekam na wasze prace – przyślijcie na maila felinska8@wp.pl lub Messenger 🙂

Poniżej przygotowane są dla Was karty pracy z poszczególnych tematów lekcyjnych.

Klasa I  – Pan Jezus czeka na nas. (Katecheza 40)

Czekacie na różne radosne wydarzenia, na spotkania z bliskimi, urodziny, wakacje… Jest również wydarzenie, o którym powinniście już myśleć bardzo poważnie – to Wasza pierwsza spowiedź i Komunia Święta.  Pan Jezus już czeka na ten moment – On bardzo chce spotkać się z wami.

 • Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami albo starszym rodzeństwem:
  – jak dobrze przygotować się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej,
  – dlaczego to przygotowanie jest tak ważne.
  – Wykonajcie zadanie z karty pracy.

 

Klasa II – Kochający Ojciec. (Katecheza 34)

Przeczytajcie poniższą przypowieść o synu marnotrawnym i opowiedzcie ją bliskim.
Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: “Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał
w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu
z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: “Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: “Przynieście szybko najlepszą szatę
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: “Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: “Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział:
“Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się”.
 (Łk 15, 11 – 32)

Pan Jezus, opowiadając historię o miłosiernym ojcu, chciał pokazać, jak bardzo Bóg Ojciec kocha każdego człowieka. Nawet jeśli zrobimy coś złego, z miłością nam przebacza.

 • Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami albo starszym rodzeństwem:
  – dlaczego ojciec z przypowieści Chrystusa przebaczył synowi,
  – kto może człowiekowi przebaczyć grzechy,
  – co powinien zrobić człowiek, aby otrzymać Boże przebaczenie.
  – Wykonajcie zadanie z karty pracy.

 

Klasa III – Odpowiadamy Bogu na Jego słowo. (Katecheza 31)

 • Porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem albo przeczytajcie w podręczniku:
  – jak odpowiadamy Panu Bogu na Jego słowo usłyszane w liturgii słowa.
  – Przypomnijcie sobie modlitwę: “Wierzę w Jednego Boga”.
  – Wykonajcie zadanie z karty pracy.

 

 

Z pamięcią na modlitwie – Katechetka 🙂

Jeśli chcecie pokazać mi swoje prace możecie wysyłać na maila – felinska8@wp.pl lub Messengera.