Na podstawie informacji z oficjalnej strony internetowej polskiego sejmu przygotuj notatkę na temat partii politycznych reprezentowanych obecnie w parlamencie. Podaj nazwy ugrupowań, które mają swoje kluby parlamentarne lub poselskie, oraz liczbę należących do nich posłów. Określ także, jaki jest stosunek poszczególnych partii do rządu – czy go popierają, czy też znajdują się w opozycji.

Wykonaną notatkę przysyłamy na maila  –  wos24@o2.pl