W dniach 25 – 26 listopada 2021 roku w Naszej szkole, odbyły się warsztaty stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII oraz warsztaty online dla nauczycieli i rodziców. Uczniowie mieli realizowany temat „Integracja – jak odbudować relacje z rówieśnikami w nowym roku szkolnym”, nauczyciele „Jak motywować uczniów do nauki? Jak uczyć skutecznie i efektywnie?”, natomiast dla rodziców „Uzależnienie od internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych – jak przeciwdziałać? Na co zwracać uwagę?”.
Warsztaty te były realizowane przez trenerów z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa, a zostały sfinansowane przez Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szlichtyngowej.