22 stycznia 2024 roku w ramach realizacji programu ” Szkoła promująca zdrowie” odbył się w naszej szkole konkurs nt. ” Dbamy o zdrowie własne i innych”. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości na temat zdrowia. W kokursie wzięli udział uczniowie klas I- VIII, którzy wykonali bardzo ciekawe i pomysłowe prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Komisja konkursowa w składzie: Pani Katarzyna Kosmala i Pani Karina Piwowar przyznała następuje miejsca.
Kategoria klas I- III:
I miejsce klasa IIa
II miejsce klasa IIIa
III miejsce klasa IIb.
Kategoria klas I-VIII:
I miejsce klasa VIIb
II miejsce klasa IV b
III miejsce klasa Va.
2 lutego zwycięzcom i uczestnikom konkursu na apelu zostały wręczone dyplomy i nagrody.
Dziękujemy wszystkim serdecznie za udział w konkursie.