Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zmian organizacyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, korektom ulega także organizacja pracy świetlicy.

Uwaga, zmiany!

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.45 – 7.45

Poniedziałek  – p. Kokorniak

Wtorek           – p. Hańko

Środa              – p. Kokorniak

Czwartek        – p. Hańko

Piątek             – p. Hańko

 

W godz. 11.55 – 15.00 (codziennie) – z p. M. Raczycką

 

Ze względu na dużą liczebność dzieci, zajęcia świetlicowe w czwartki i piątki będą rozdzielone pomiędzy dwóch opiekunów:

 – czwartek, lekcja 5 – klasy: IA, IB, IIA – z p. Mech w jej pracowni

                                   – klasy: IIB, IIIA, IIIB – z p. Raczycką w świetlicy szkolnej

 

– piątek, lekcja 5 – klasy: IB, IIB, IIIB – z p. Bednarską-Dębską w jej pracowni

                             – klasy: V, IVA, VIB – z p. Raczycką w świetlicy szkolnej

 

Informacja dotycząca uczniów, którzy nie będą uczestniczyć w lekcjach religii i WDŻ

Dzieci mogą przebywać w świetlicy szkolnej w godz. 11. 55 – 15.00

lub w godz. 8.00 – 11.35 (wg grafiku w godzinach pracy bibliotekarza) w bibliotece szkolnej.

Jeśli w/w lekcje zaplanowane są na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, wówczas dzieci tzw. miejscowe mogą przyjść do szkoły na późniejszą godzinę lub wcześniej skończyć zajęcia.

W obu przypadkach rodzic proszony jest o przekazanie wychowawcy klasy pisemnej informacji z podaniem następujących danych: imię i nazwisko dziecka, klasa, dzień  i godziny, w których dziecko nie będzie obecne na lekcjach religii i/lub WDŻ, czytelny podpis rodzica.

 

Jednocześnie przypominam, że w trakcie zajęć szkolnych oraz przerw między lekcjami, dzieci nie mogą opuszczać terenu szkoły bez wiedzy i zgody wychowawcy lub nauczyciela, z którym mają zajęcia. Jeśli rodzic chce zwolnić dziecko z lekcji, zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym wychowawcę lub/i nauczyciela prowadzącego zajęcia.