W dniu 1 października w Naszej szkole, został przeprowadzony w klasach ósmych program profilaktyczny pt. „Debata”. Celem programu było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Uczniowie dowiedzieli się o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych, o zdrowym stylu życia oraz o tym, jak zachowywać się w sytuacji nacisków środowiskowych (rówieśnicy, dorośli), dotyczących spożywania alkoholu.

 

Program ten został sfinansowany i zrealizowany dzięki Pani Iwonie Zarzyckiej z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szlichtyngowej.