Gotowe kukiełki

W związku z blokiem tematycznym dotyczącym wsi polskiej uczniowie klas trzecich poznali rośliny uprawiane w Polsce. Potrafią już rozróżnić rośliny: okopowe, włókniste, oleiste i zboża. Następnie wykonały kukiełki z warzyw. Wykonane prace są ciekawe i pomysłowo wykonane.

Notatkę sporządziły wychowawczynie klas IIIA IIIB