„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II

Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia zachęciliśmy naszych uczniów do pomocy innym. Zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli przyniosło nieoczekiwane efekty. Okazało się, że każdy z nas może zostać świętym Mikołajem. Zebrane produkty żywnościowe, artykuły higieniczno- sanitarne zostały przekazane czternastu potrzebującym starszym osobom, a nam pozostała radość, że mogliśmy uczestniczyć w tej szlachetnej akcji.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom- uczniom , ich rodzicom oraz pracownikom naszej szkoły, którzy włączyli się w zbiórkę darów.

Samorząd Uczniowski