W dniach 16-17 maja w ramach programu profilaktycznego Gwiazdy Mocy, odbyły się spotkania z młodzieżą klas 6 i 7 Szkół Podstawowych ze Szlichtyngowej, Jędrzychowic i Starych Drzewiec. W ramach programu zostały również zorganizowane spotkania dla rodziców oraz dla nauczycieli. Celem programu było:

  1. Umocnienie poczucia własnej wartości młodzieży oraz wzbudzenie przekonania o możliwości pozytywnego wpływu na własne życie,
  2. Zaprezentowanie często niedostrzeganych przez nastolatków i ich otoczenie aspektów pozytywnego potencjału młodzieży,
  3. Wzbudzenie pragnienia do stawania się lepszym człowiekiem oraz realizacji własnych pasji i marzeń,
  4. Skuteczne zapobieganie zagrożeniom związanym z: depresją i myślami samobójczymi, papierosami, alkoholem, narkotykami, dopalaczami, przemocą, demoralizacją i przestępczością, pornografią, seksualizacją i wczesnymi kontaktami seksualnymi,
  5. Umocnienie roli rodziców i szerszej rodziny w oczach młodzieży,
  6. Zwiększenie gotowości do korzystania z pomocy i rady nauczycieli i innych pozytywnych dorosłych,
  7. Wzbudzenie pozytywnego nastawienia wobec działań wolontariackich na rzecz innych oraz chęci do zaangażowania się w pozytywnych grupach młodzieżowych.

Uczniowie wzięli bardzo chętnie i czynnie udział w zajęciach, co widać na poniższych zdjęciach