Patriotyzm wyraża się przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej; szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. Dlatego już od najmłodszych lat należy budzić
w dzieciach przywiązanie do swego regionu, miasta, miejsca urodzenia. Bardzo ważny jest też szacunek do języka ojczystego.

Pokazali to uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Patriotycznym, zorganizowanym przez Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie- „Niepodległość piórem pisana”.

Celem konkursu było rozwijanie twórczości literackiej, rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiego słowa: wzmacnianie tożsamości narodowej oraz pielęgnowanie postaw patriotycznych.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać w formie literackiej utwory z dziedziny prozy lub poezji, a tematyka miała nawiązywać do Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie naszej szkoły stanęli na wysokości zadania!

Do konkursu przystąpili:

I – Filip Malinowski, kl. V a

II- Natalia Malinowska, kl. VII a

III- Dominika Sokołowska, kl. VIII a

IV- Wiktoria Fulara, kl. VIII a

V- Olaf Burdziłowski, kl. VIII a

 

W kategorii I (dzieci i młodzież do lat 15), pierwsze miejsce zajęła uczennica kl. VIII a- Dominika Sokołowska, a II miejsce Wiktoria Fulara, także uczennica kl. VIII a.

 

Dla nas jednak wszyscy uczestnicy są zwycięzcami, ponieważ sam udział w tak ogromnym przedsięwzięciu świadczy o ich „Wielkim Patriotyzmie”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!